FEHAC

De FEHAC

De FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van het Nederlandse mobiele historische erfgoed.
In onze contacten met de verschillende overheden blijkt steeds weer dat de macht van het getal groot is.

De verbonden wereld van liefhebbers van historische voertuigen is van wezenlijk belang voor het in stand houden van onze hobby!

De steeds strenger wordende overheidsmaatregelen met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer in het algemeen hebben soms juist voor de historische voertuighobby verstrekkende gevolgen.

Voorbeelden van dergelijke overheidsmaatregelen zijn houderschapsbelasting, kenteken-eisen, technische eisen bij de APK van voertuigen. invoerrechten en milieu-eisen en mogelijk in de toekomst rekening rijden, in welke vorm dan ook.

relatie met de VCN

De Velocette club is aangesloten bij de FEHAC onder nummer 1991

Het bestuur van VCN staat positief tegenover het Fehac lidmaatschap.
De doelstellingen zijn voor zowel 4 als 2 wielers, waardoor de belangenbehartiging effectief ingezet wordt.

Onze clubvertegenwoordigers is Peter Koger.
Wil je meer weten kijk dan op FEHAC of zoek contact met de

FEHAC is lid van de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).