Eenhoorn

Stichting Eenhoorn Federatie

Stichting Eenhoorn Federatie is opgericht in 1980. De stichting heeft tot doel, het behartigen van de belangen van de in artikel 5 bedoelde deelnemers en het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
Doelstellingen zijn in de statuten vastgelegd. Voor details lees onder verder.uit de statuten

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van kampeerweekenden, bijeenkomsten, rondritten, tentoonstellingen, onderdelen en ruilbeurzen,
het bieden van faciliteiten aan deelnemers en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Deze statuten dateren van 17 maart 1980, en gelden ongewijzigd tot op heden!

Aangesloten motorclubs

AJS-Matchless
Ariel
BSA
Norton
Royal Enfield
Triumph
Velocette
Vincent

Doelstellingen

Eenhoorn is van mening dat Engelse motorfietsen primair op de weg behoren te blijven rijden- en niet te belanden in het museum.

Met de visie op de toekomst promoot Eenhoorn het plezier van bezit , het rijden  en het behoud van Engelse motorfietsen.

Eenhoorn bevordert de onderlinge contacten tussen clubs en Clubleden.

Eenhoorn stimuleert het werven van nieuwe clubleden- in het bijzonder onder jongeren.

Het Eenhoorn Indoor treffen is sinds 2011 in ere hersteld. De lokatie is in Austerlitz.
Eenhoorn organiseert de jaarlijkse onderdelenruilbeurs van en voor clubleden. Locatie: Sporthal in Wormer.
Voor actuele informatie zie de website eenhoornfederatie